Projekte

Fuqizimi i kapacitetit të shoqërisë civile për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara në Shqipëri

Partnerë për Fëmijët në partneritet me World Vision dhe MEDPAK po zbaton projektin “Fuqizimi i kapacitetit të shoqërisë civile për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara në Shqipëri” i cili financohet nga Bashkimi Europian në kuadër programit Instrumenti Europian për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut (EIDHR). Ky është një projekt…

Me Teper